Ποσοστό 4,97% κατέχει πλέον η Silchester International Investors στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ποσοστό 4,97% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, ήτοι 15.838.608 μετοχές, κατέχει πλέον η Silchester International Investors LLP, έπειτα από πώληση μετοχών της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων κατέχονται έμμεσα από την Silchester International Investors LLP, για λογαριασμό των κάτωθι εταιρειών:

– Silchester International Investors International Value Equity Trust

– Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust

– Silchester International Investors International Value Equity Group Trust

– Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust

– The Calleva Trust

Σημειώνεται πως η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό της Silchester International Investors LLP κατήλθε του ορίου 5% είναι η 10/01/2014, ο αριθμός δε των μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 15.995.648 δηλαδή ποσοστό 5,01% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης