Προς έκδοση ομολογιακού για άντληση 70 εκατ. ευρώ η Attica Bank

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της άντλησης του εναπομένοντος ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε εντός του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα διερευνά την έκδοση ομολογιακού δανείου Tier 2 ποσού έως 70.000.000 ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο προβλέπεται να διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, η Τράπεζα θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο

Διαβάστε επίσης