Πότε θεωρείται «δόλια» η συμπεριφορά δανειολήπτη

Δικαστήριο έκρινε πότε μπορεί να θεωρηθεί «δόλια» η συμπεριφορά ενός δανειολήπτη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο δανειολήπτης δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η σημαντική απόφαση είναι του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

Το δικαστήριο όρισε τις προϋποθέσεις εκδικάζοντας έφεση υπόθεσης, όπου η πιστώτρια τράπεζα ζήτησε την εξαφάνιση οριστικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκε η διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας-δανειολήπτριας και η υποχρέωσή καταβολής ποσού 21.000 ευρώ, για οφειλές συνολικού ύψους 186.000 ευρώ, οδηγώντας σε διαγραφή τα υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό συνολικού ύψους 164.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, δόλια περιέλευση σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, μπορεί να προκύπτει όταν ο οφειλέτης δεν φροντίζει για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας του, προκειμένου να εξυπηρετήσει επαρκώς τα χρέη του, ή, όταν αποκρύπτει εισοδήματα και δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του, αφήνοντάς τες να καταστούν μη αντιμετωπίσιμες.

Δόλια θεωρείται ακόμα η αδυναμία του δανειολήπτη να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, όταν προβαίνει σε καταδολιευτικές μεταβιβάσεις περιουσιακών του στοιχείων. Δυσχερώς νοείται –επιπρόσθετα– δολιότητα του οφειλέτη από μόνη την ανάληψη επισφαλούς δανειακής υποχρεώσεως προς πιστωτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι αυτά, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και πριν την αποδοχή της, έχουν τη δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του, να διαπιστώσουν επιπλέον και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του και την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας».

Διαβάστε επίσης