Σημαντική μείωση δαπανών «δείχνει» ο προϋπολογισμός του ΔΣΑ

Δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για το έτος 2014, όπως εγκρίθηκε από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ «στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους όπου καταγράφονται οι εκτιμήσεις τόσο για τα αναμενόμενα έσοδα όσα και για τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους, υπάρχει σημαντική μείωση των δαπανών σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους.

Mε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014, οι καταγραφείσες συνολικές δαπάνες του ΔΣΑ είναι μειωμένες κατά 17% (ή περίπου 1.100.000 ευρώ) σε σχέση με τις δαπάνες που έγιναν το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ειδικότερα, το πρώτο οκτάμηνο του 2014 οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, παροχές προς τρίτους είναι ήδη σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013. Μόνο στην κατηγορία «Διάφορα έξοδα», οι δαπάνες, το ίδιο διάστημα έχουν μειωθεί κατά 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Ο προϋπολογισμός του 2014 συζητήθηκε χωριστά από τον απολογισμό του έτους 2013, καθώς οι απολογισμοί των ετών 2011, 2012 και 2013 και του Α’ τριμήνου του 2014, αποτελούν αντικείμενο του εν εξελίξει, οικονομικού ελέγχου από εταιρεία ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών, μετά από ομόφωνη απόφαση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου του 2014.

Στο εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΑ, ο προϋπολογισμός κάθε έτους θα εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2015, ο οποίος θα εισαχθεί στο Δ.Σ. του ΔΣΑ για έγκριση, έως τις 30 Νοεμβρίου του 2014. Ακόμη, αντί απολογισμού θα συντάσσονται πλέον οικονομικές καταστάσεις κάθε διαχειριστικού έτους (ισολογισμός στις 31.12 εκάστου έτους καθώς και αποτελέσματα δωδεκάμηνης χρήσης), οι οποίες θα εισάγονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Μάιο του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη συγκρότηση του, έλαβε απόφαση για την κατ΄ έτος διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου από ορκωτούς ελεγκτές. Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία με τα μεγέθη του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του ΔΣΑ για το έτος 2014 καθώς και τα στοιχεία του απολογισμού για τα έτη 2012 και 2013, την ανάλυση των κωδικών του προϋπολογισμού και τα συγκριτικά απολογιστικά στοιχεία του α΄ οκταμήνου των ετών 2013 και 2014, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ www.dsa.gr.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα