«Στάσιμος» στα 46 δισ. ευρώ ο ELA προς τις ελληνικές τράπεζες

“Στάσιμος” παρέμεινε ο ELA προς τις ελληνικές τράπεζες. Όπως γνωστοποίησε η ΤτΕ παραμένει στα 46,3 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους προηγούμενους μήνες το ποσό μειώνονταν καθώς βελτιώνονταν η ρευστότητα των τραπεζών.

Στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ αναφέρει πως «στις 15 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των €46,3 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά τη σταθεροποίηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα».

Διαβάστε επίσης