ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών

Αυξάνονται οι «πονοκέφαλοι» για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μετά από τη νέα απόφαση-«χαστούκι» του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα πρέπει να επιστρέψουν στις ημεδαπές τράπεζες αλλά και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών στη χώρα μας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέρχονται από τη φορολόγηση των αποθεματικών τους πριν την 1η/1/2005.

Ειδικότερα, το Β’ τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η αναδρομική, πριν την   1η Ιανουαρίου 2005, φορολόγηση των   αποθεματικών των Τραπεζών που προβλέπει ο νόμος 3513/2006 είναι αντισυνταγματική.

Με  το   Ν. 3513/2006 για την αυτοτελή φορολογία των αποθεματικών,  επιβλήθηκε ειδικώς στις ημεδαπές Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρίες και στα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, φόρος εισοδήματος (με συντελεστές 10%  ή 15%) επί των αποθεματικών τους, τα οποία εμφανίζονταν  στον τελευταίο πριν από την 1.1.2006 ισολογισμό.

Το ΣτΕ με την υπ΄  αριθμ. 112/2016 απόφαση του Β΄ τμήματος (πρόεδρος ο   σύμβουλος Επικρατείας, Νίκος Μαρκουλάκης, και εισηγητής η  σύμβουλος Επικρατείας, Ευαγγελία Νίκα) έκρινε ότι η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών».

Στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο   άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα».

Το ΣτΕ εξέδωσε την επίμαχη απόφαση απορρίπτοντας αναίρεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία πλέον καλείται  να επιστρέψει  σε τράπεζα το ποσό των 54.514.819 ευρώ.

 

Διαβάστε επίσης