Στο ΣτΕ 9 πρώην υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν εννέα πρώην υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομία της πρωτεύουσας και ζητούν να ακυρωθεί η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο της Αθήνας και κατ΄επέκταση στους δήμους όλης της χώρας. Η κατάργηση αποφασίστηκε από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των αναγκών για εκπλήρωση των αποχωρήσεων από τον δημοσίο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και υλοποιήθηκε με απόφαση του  του Δήμου Αθηναίων στις 23.9.2013 με την οποία καταργήθηκαν 897 οργανικές θέσεις στην Δημοτική Αστυνομία.
Όπως υποστηρίζουν, η αποφάση είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αρχή της μονιμότητας των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων κλπ. Θεωρούν μάλιστα πως πρόκειται για αυθαίρετη παρέμβαση του νομοθέτη στις οργανωτικές δομές των ΟΤΑ, χωρίς να έχει ζητηθεί γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διαβάστε επίσης