Τα… ΕΦΚΑ κακά της μοίρας τους

«Τέλος χρόνου» για χιλιάδες ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους που πρέπει να καταβάλουν μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου διπλές ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Οι αναδρομικές αλλά και οι τρέχουσες εισφορές τους υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και για το εφάπαξ αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων συντρέχουν με τις εισφορές του Ιανουαρίου 2018 υπέρ της κύριας ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, με βάση το δηλωθέν εισόδημα του 2016, επιφέροντας μεγάλο οικονομικό βάρος σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Μέσα στην ίδια προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και οι αγρότες οφείλουν να καταβάλουν ολοσχερώς τυχόν οφειλές τους από εισφορές του 2016, με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Συνεπώς, μέχρι την προσεχή Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αγρότες και απασχολούμενοι με μπλοκάκια σε πάνω από δύο εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν τις τρέχουσες εισφορές τους για τον Ιανουάριο 2018 υπέρ της κύριας ασφάλισης (20% για τον ΕΦΚΑ) και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6,9% για τον ΕΟΠΥΥ).

Έτσι θα επιβληθούν οι εισφορές

Οι εισφορές αυτές σε μηνιαία βάση θα επιβληθούν επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016, το οποίο θα προκύψει από το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017, επί τη βάσει του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016. Ωστόσο για τα εισοδήματα από 7.032 ευρώ έως 57.000 ευρώ επιφυλάσσεται έκπτωση μέχρι 50% στις εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας στις ειδικές κατηγορίες των μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων με πάνω από πέντε έτη ασφάλισης.

Υπέρ του κλάδου εφάπαξ των αυτοαπασχολούμενων προβλέπεται να καταβληθούν οι τρέχουσες, αλλά και οι αναδρομικές εισφορές τους με συντελεστή 4%, ενώ οι τρέχουσες εισφορές για τον Ιανουάριο του 2018 καταλογίζονται επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματός τους, το οποίο προκύπτει από το καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016 με επιπλέον καταβλητέες εισφορές του 2017, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016. Οι αναδρομικές εισφορές για τον Ιανουάριο του 2017 θα επιβληθούν επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016.

Υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται να καταβληθούν επίσης οι τρέχουσες και αναδρομικές εισφορές με συντελεστή 7% για την ίδια κατηγορία αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων ως εξής:

Οι τρέχουσες εισφορές για τον Ιανουάριο του 2018 καταλογίζονται επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματός τους, δηλαδή επί του συνόλου του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 με επιπλέον τις καταβλητέες εισφορές 2017 με βάση καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016, ενώ οι αναδρομικές εισφορές για τον Ιανουάριο του 2017 θα επιβληθούν επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016, με την έκπτωση 50% να ισχύει για επαγγελματίες με πάνω από πέντε έτη ασφάλισης και για εισοδήματα από 7.032 ευρώ έως 57.000 ευρώ.

Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι πρέπει να εξοφλήσουν τις εισφορές του 2016 όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση το σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών, το οποίο ίσχυε προ της 1/1/2017. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει η καταβολή των εισφορών:
– Του ασφαλιστικού έτους 2016 για τους δικηγόρους, μέχρι πρότινος ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-TAN.
– Του β΄ εξαμήνου 2016 για τους μηχανικούς, μέχρι πρότινος ασφαλισμένους στο. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
– Του β΄ εξαμήνου 2016 για τους γιατρούς, μέχρι πρότινος ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.
– Του β΄ εξαμήνου 2016 για τους αγροτοκτηνοτρόφους, μέχρι πρότινος ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Διαβάστε επίσης