Το Κράτος θα χάσει 550 εκατομμύρια ευρώ!

Μία πτυχή, η οποία δεν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που της αναλογεί, προβάλει η έκθεση του ΙΟΒΕ σχετικά με το πιθανό GREXIT του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις διεθνείς ομοσπονδίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος, το ελληνικό Κράτος θα απολέσει έσοδα της τάξεως των 550 εκατομμυρίων ευρώ, το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα χαθούν περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν τους άμεσα εμπλεκόμενους με τον χώρο, αλλά και τα επαγγέλματα που υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες δράσεις.

Τα συμπεράσματα της μελέτης που πραγματοποίησαν το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και η «ΣΤΟΧΑΣΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» για την Super League είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Αναλυτικά, ο «πυρήνας» δραστηριοτήτων της Super League (εισιτήρια και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις), δημιουργεί πάνω από 180 εκατ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ, ενώ σημαντικά υψηλότερη είναι η επίδραση στο ΑΕΠ (2,1 δισ. ευρώ) από τη δραστηριότητα στο «οικοσύστημα» των ΠΑΕ.

Συνολικά, σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (περίπου το 1,2% του ΑΕΠ) προκύπτουν ως αποτέλεσμα της τελικής ζήτησης για υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ελληνικές ΠΑΕ και το «οικοσύστημα» τους. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάται σε περισσότερες από 40 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη Super League προσφέρουν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά σχεδόν 550 εκατ. έσοδα στο κράτος από φόρους και εργοδοτικές εισφορές.

Διαβάστε επίσης