Το «ΟΚ» των εποπτικών αρχών είχε η Attica Bank…

Την απάντηση ότι όλες οι κινήσεις και συμφωνίες που έχει κάνει η Attica Bank με στρατηγικό επενδυτή για περαιτέρω κεφαλαιακή κάλυψη της τράπεζας και τιτλοποίηση των καταγγελμένων NPLs (μη εξυπηρετούμενων δανείων) τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης όλων των εποπτικών αρχών έδωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/5) τραπεζικές πηγές.

Αφορμή των «διευκρινήσεων» στάθηκαν κάποια –λίγα είναι η αλήθεια– ηλεκτρονικά δημοσιεύματα που σχολίαζαν αρνητικά τις κινήσεις της Attica στο συγκεκριμένο θέμα, με τους ίδιους τραπεζικούς κύκλους να επιχειρηματολογούν ότι αν δεν γίνονταν οι συγκεκριμένες επωφελείς συμφωνίες, η τράπεζα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στο μέλλον, με όλες τις δυσμενέστατες σε παρόμοιες περιπτώσεις συνέπειες, καταστροφικές για τους μετόχους της.

Επισημαίνεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής αποδέχθηκε, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διατρέχουν η χώρα και ο τραπεζικός τομέας, να καταθέσει 70 εκατ. ευρώ σε κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank και μάλιστα χωρίς να αποκτήσει σε αντάλλαγμα μετοχές της. Παράλληλα δέχθηκε να αναλάβει τη διαχείριση όλων των καταγγελμένων δανείων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, από τα οποία υποσχέθηκε την κατά προτεραιότητα είσπραξη των 525 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή, όχι του 8% που λανθασμένα αναφέρθηκε από μερίδα του τύπου, αλλά του 45%, που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα διεθνώς ποσοστά εισπραξιμότητας σε παρόμοιες τιτλοποιήσεις.

Τονίζεται επίσης ότι στα καταγγελμένα αυτά δάνεια δεν περιλαμβάνονται δάνεια πρώτης κατοικίας και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το σύνολο των 1,3 δισ. ευρώ μεταφέρεται από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας στον επενδυτή και η τράπεζα εξυγιαίνει αντιστοίχως τον ισολογισμό της. Επιπλέον η Attica Βank διατηρεί το 20% της εταιρείας διαχείρισης του επενδυτή, προσδοκώντας από την εν λόγω συμμετοχή της επιπρόσθετα κέρδη.

Με το συγκεκριμένο σχεδιασμό η Attica Bank όχι μόνο εξυγιαίνεται και επιβιώνει, αλλά με αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας, από 14% σε 17%, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και απαλλαγμένη από τις επισφάλειες των εκχωρουμένων NPLs, μπορεί απρόσκοπτα να αναπτύξει τις πάσης φύσεως δραστηριότητές της προς όφελος των μετόχων της, των καταθετών της, του προσωπικού της που εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας του, των πελατών της και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

 

Διαβάστε επίσης