Το Πρωτοδικείο ενέκρινε την πτώχευση της Nutriart

Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο η αίτηση πτώχευσης που είχε καταθέσει η αρτοβιομηχανία Nutriart (πρώην Κατσέλης).

Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Δαυίδ, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πρόσβλεπε στη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με τις τράπεζες. Μάλιστα, είχε επιχειρήσει να βγει από το αδιέξοδο, ρευστοποιώντας περιουσιακά στοιχεία, όπως ο αλευρόμυλος στη Θεσσαλονίκη.

Οι περίπου 500 εργαζόμενοι έχουν ήδη απολυθεί και αποζημιωθεί από το βασικό μέτοχο της εταιρείας, την οικογένεια Δαυίδ. Μετά την απόφαση, αναμένεται ο πλειστηριασμός των εργοστασίων που διαθέτει ο όμιλος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης