Τρία «χαμόγελα στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο τρίπτυχο «επιταχυνόμενη συρρίκνωση προβληματικού χαρτοφυλακίου – συνεχής βελτίωση ρευστότητας – δραστική μείωση κόστους» συνοψίζονται τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικά στο πρώτο κομμάτι, αυτό τον «κόκκινων» δανείων, είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιδόσεις της τράπεζας είναι αξιομνημόνευτες.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης NPE της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ήταν στο 55%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 46%. Ο σχηματισμός νέων NPE προ διαγραφών κατά το τρίτο τρίμηνο, στα -€0,3 δισ. ήταν ο καλύτερος που έχει σημειώσει ποτέ η τράπεζα.

Η τράπεζα πέτυχε τον στόχο των NPE που έχει υποβάλει στον SSM για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης NPL μειώθηκε σε 36,2% τον Σεπτέμβριο 2017 (36,1% στην Ελλάδα) έναντι 37,1% του Ιουνίου 2017 για τον Όμιλο και 37,0% για την Ελλάδα. Τo υπόλοιπο NPEs/NPLs μειώθηκε για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η συνολική μείωσή τους τούς τελευταίους 12 μήνες ήταν €2,5 δισ. / €3,3 δισ. αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα €33,8 δισ. / €22,1 δισ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Ο σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το α’ τρίμηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο τόσο για το β’ όσο και για το γ’ τρίμηνο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων τριμήνων του 2016, φτάνοντας τα -€0,5 δισ. Ο δείκτης κάλυψης NPL από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο 70% από 68% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε ότι αφορά τη ρευστότητα, τώρα, ο δείκτης βαίνει συνεχώς βελτιούμενος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €558 εκατ. το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο (€518 εκατ.) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.593 εκατ., αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.476 εκατ. στο 9μηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η αύξηση των καταθέσεων των πελατών της τράπεζας οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €41,8 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017,αυξημένες κατά €0,9δισ. (+2%), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η τάση μείωσης των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί στις αρχές του 2017 αντιστράφηκε. Στο τέλος του γ’ τριμήνου οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €39,1 δισ. (+€900 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,7 δισ. (σταθερές σε τριμηνιαία βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το δ’ τρίμηνο.

Τέλος τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι δεύτεροι καλύτεροι στην αγορά.

Στο κομμάτι, τέλος, του λειτουργικού κόστους αυτό μειώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο γ΄ τρίμηνο του 2016, έχοντας «καθίσει» σε απόλυτους αριθμούς στα 288 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω αποτέλεσμα ήρθε ως συνέπεια της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%).

Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.

Κατά το 9μηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα).Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το τρίτο 3μηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκεστο48% στο 9μηνο (47% το 3ο 3μηνο) από 54% στο 9μηνο πέρυσι.

Διαβάστε επίσης