«Τρύπα» 5 δισ. ευρώ στην είσπραξη ΦΠΑ

Σε περίπου 5 δισ. ευρώ υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «έλλειμμα ΦΠΑ» στην Ελλάδα. Σε ποσοστιαία βάση η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ε.Ε. (28,3%) –ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ– μετά την Ρουμανία (37,2%) και την Σλοβακία (29,4%).

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Κομισιόν, το 2015, το ελληνικό πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε την συρρίκνωσή του σχεδόν κατά 10% από το 2011. Ως μέτρο ενίσχυσης των εσόδων τον Ιούλιο του 2015, αυξήθηκαν διάφοροι συντελεστές ΦΠΑ. Ο εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής στέγασης αυξήθηκε στο επίπεδο του μειωμένου και τα ποσοστά για πολλά τρόφιμα, λιπάσματα και άλλα αγαθά αυξήθηκαν στο κανονικό επίπεδο.

Επίσης, η τιμή της ηπειρωτικής χώρας καθορίστηκε σε πέντε νησιά που προηγουμένως είχαν 30% χαμηλότερα ποσοστά. Αυτοί οι δύο αντικρουόμενοι παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ύψους 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα πραγματικά έσοδα αυξήθηκαν μόνο κατά 200 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το χάσμα ΦΠΑ αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, από 25 σε 28%. Αντιστοίχως τα μικρότερα ελλείμματα παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (3,5%) και την Κροατία (3,9%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το «έλλειμμα ΦΠΑ», το οποίο είναι η συνολική διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ, καταδεικνύει και πάλι την ανάγκη σοβαρής μεταρρύθμισης, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των εσόδων από τον ΦΠΑ για τους προϋπολογισμούς τους.

Ενώ η είσπραξη των εσόδων από τον ΦΠΑ παρουσιάζει κάποιες ενδείξεις βελτίωσης, τα διαφυγόντα έσοδα παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Η έκθεση δημοσιεύθηκε ενόψει των προτάσεων της Επιτροπής, τον Οκτώβριο, για ριζική αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ.

Καμία αναφορά στα capital controls

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην 72 σελίδων έκθεση δεν γίνεται μνεία του γεγονότος ότι το καλοκαίρι του 2015 επιβλήθηκαν capital controls, «απαγορεύτηκαν» τα μετρητά και οι συναλλαγές γίνονται κατά κόρον με κάρτες και μέσω τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ελέγχει ηλεκτρονικά όσο σε καμία άλλη χώρα ίσως της Ευρώπης τις χρηματικές συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης