ΤτΕ: Πτώση στο μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων, αμετάβλητο στα καινούργια δάνεια

Πτώση παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,44 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,29%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης, τον Αύγουστο του 2013, στο 2,10%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 14,68%, τον Αύγουστο του 2013, από 14,64% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,41%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 9,54%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,12% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,49% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Αύγουστο του 2013, στο 5,54%.

 

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Πτώση παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων που παρουσίασε μικρή άνοδο. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στις 3,32 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2013, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,85%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 3,44%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 3,13% και 5,97% αντίστοιχα, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αύξηθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 4,86%.

Τον Αύγουστο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 2,45%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,77%.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης