391 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, διενεργούν καθημερινά συστηματικούς ελέγχους για την αποτροπή των παράνομων σταθμεύσεων και τη βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια χθεσινών ελέγχων (Τρίτη 29-10-2013), βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες ενενήντα μία (391) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, διακόσιες ογδόντα πέντε (285) σε ΙΧΕ, εννέα (9) σε ΔΧΕ, ογδόντα επτά (87) σε δίκυκλα και δέκα (10) σε φορτηγά. Επίσης, αφαιρέθηκαν ογδόντα (80) ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από ΙΧΕ αυτοκίνητα, δίκυκλα και φορτηγά.

Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν αμείωτα.

Διαβάστε επίσης