Καθημερινή ενημέρωση

5 λόγοι «ανασταίνουν» τη βίζα προς την Ε.Ε.

Με γοργότερους ρυθμούς θα «τρέχει» εφεξής η διαδικασία επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου (βίζα) προς την Ευρώπη για τους υπηκόους τρίτων χωρών σε περιπτώσεις που οι χώρες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης ή κινδύνους για την ασφάλεια.

Με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που προ ημερών υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο (με 485 θετικές ψήφους, 132 αρνητικές και 21 αποχές) οι συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες θα μπορούν να ανασταλούν. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι οι πολίτες των τρίτων χωρών εφόσον επιθυμούν να εισέλθουν στην Ε.Ε. θα υποχρεούνται κατά περίσταση να εκδώσουν βίζα. Όπως καταγράφει επιγραμματικά το νομικού ενδιαφέροντος πόρταλ lawspot.gr, η αναστολή θα πραγματοποιείται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1] Αν υφίσταται σημαντική αύξηση του αριθμού των υπηκόων της εκάστοτε τρίτης χώρας στους οποίους έχει αρνηθεί η είσοδος στην Ε.Ε. ή διαμένουν παράνομα στην επικράτεια της Ε.Ε..

2] Σε σημαντική αύξηση των αβάσιμων αιτήσεων για άσυλο.

3] Σε περιπτώσεις μειωμένης συνεργασίας στον τομέα της επανεισδοχής (επιστροφές μεταναστών).

4] Εφόσον υπάρχει αύξηση των κινδύνων ή των άμεσων απειλών για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια που σχετίζονται με τους υπηκόους της εν λόγω τρίτης χώρας.

5] Αναστολή της απαλλαγής από την έκδοση βίζας.

Αντικειμενικά δεδομένα….
Σύμφωνα πάντα με το lawspot.gr, τόσο η Κομισιόν όσο και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, με μία «ειδοποιό» διαφορά: η απόφαση για προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την έκδοση βίζας θα πρέπει να βασίζεται σε «αντικειμενικά δεδομένα».

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος ενός κράτους μέλους (ή αιτήματος της πλειοψηφίας των κρατών μελών), ή σε συνέχεια δικής της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της ένα μήνα προκειμένου να αποφασίσει αν θα αναστείλει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για εννέα μήνες. Εάν ληφθεί μία τέτοια απόφαση θα τίθεται αυτόματα σε ισχύ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, η Επιτροπή, μαζί με την ενδιαφερόμενη χώρα, θα προβαίνουν σε κοινές προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

Η Κομισιόν θα είναι υπεύθυνη, επίσης, για την παρακολούθηση της κατάστασης στις χώρες που απαλλάσσονται από την έκδοση βίζας και θα υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για το εάν εξακολουθούν οι χώρες αυτές να πληρούν τους όρους απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όπως π.χ. το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περιθώριο για παράταση
Αν η προβληματική κατάσταση συνεχιστεί, η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει, το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη της εννεάμηνης περιόδου αναστολής, μια πρόταση για παράταση της προσωρινής επιβολής της υποχρέωσης θεώρησης για επιπλέον 18 μήνες. Τόσο το Ευροκοινοβούλιο όσο και τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν σε μία τέτοια απόφαση.

Η Επιτροπή θα μπορεί, επίσης, να υποβάλει ανά πάσα στιγμή νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά μιας τρίτης χώρας από τον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης στον κατάλογο εκείνων που υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή.

Η παρούσα αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων που κατοχυρώθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2013, συνδέεται με τις προτάσεις για τη χορήγηση ελεύθερης πρόσβασης στην Ε.Ε. χωρίς βίζα για τους πολίτες της Γεωργίας (η εν λόγω απαλλαγή έχει ήδη συμφωνηθεί από τους ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο), καθώς και για τους πολίτες της Ουκρανίας και του Κοσσυφοπεδίου.

Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός αναστολής δεν θα εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ αυτό που απομένει πλέον είναι να εγκριθεί επίσημα το σχέδιο κανονισμού και από το Συμβούλιο. Κατόπιν θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε..