«Άγνωστη γη» για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης

Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και υγεία οι κλάδοι που είναι περισσότερο ενεργοί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Terra incognita μοιάζουν να είναι για το ελληνικό επιχειρείν τα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν σχετικές πρακτικές. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).

Το δείγμα των 90 εταιρειών που μελετήθηκαν δεν είναι ευκαταφρόνητο, δεδομένου ότι στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 170.000 εργαζόμενους και ο τζίρος τους ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Κι όμως, από αυτό το δείγμα τα συμπεράσματα είναι μάλλον απογοητευτικά, ειδικά αν συνυπολογιστεί το τεκμήριο… αποτελεσματικότητας που έχει για τις επιχειρήσεις η στρατηγική και στοχοθετημένη εταιρική υπευθυνότητα.

Έτσι, με εξαίρεση τις πολύ μεγάλες εταιρείες, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρας μας, εξακολουθούν να αγνοούν τη σημασία της εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στις λειτουργίες τους. Αγνοούν, έτσι, και τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και στην ενδεχόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μεταξύ των κλάδων που παρά το γεγονός ότι δείχνουν να αντιδρούν θετικά σε καλές αναπτυξιακές πρακτικές, εντούτοις δεν έχουν υιοθετήσει στην πλειονότητά τους ολοκληρωμένες στρατηγικές και διεθνή standards, είναι ο τουριστικός και ο ναυτιλιακός κλάδος.

Αντίθετα, περισσότερο ενεργοί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι κλάδοι της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της υγείας.

Διαβάστε επίσης