Αμπατζόγλου: «Μεγάλο στοίχημα η αποκλιμάκωση της ανεργίας»

Ενημερωτική συγκέντρωση προσωπικού που εργάζεται στον ΟΑΕΔ, οργάνωσε ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, τονίζοντας ότι το «μεγάλο στοίχημα» είναι η αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Περιγράφοντας τις προτεραιότητες του Οργανισμού, ο κ. Αμπατζόγλου σημείωσε ότι πρωταρχικός στόχος είναι «να καταφέρουμε να οδηγήσουμε τα ποσοστά της ανεργίας σε καθοδικό κανάλι» μέσω της προώθησης νέων ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, όπως στο εμπόριο και για στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπως επεσήμανε, ο ρόλος του ΟΑΕΔ για το επόμενο χρονικό διάστημα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την προώθηση της απασχόλησης, την ασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο νέος διοικητής υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά εργασίας πέραν των γενικών -διεθνών-  χαρακτηριστικών έχει ιδιαίτερες αδυναμίες και ελλείψεις, όπως η ανεργία των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, η αδήλωτη ή η μαύρη εργασία και η αδυναμία σύνδεσης της εκ παίδευσης και της κατάρτισης με την ζήτηση της αγοράς. «Ολα αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν ρεαλισμό, οργανωμένο σχέδιο, ευαισθησία, όχι προγράμματα για τα προγράμματα. Το νέο ζητούμενο είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Επιζητούμε προγράμματα που διασφαλίζουν και πιστοποιούν δεξιότητες και ανοίγουν πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε κυρίως την ουσιαστική, άμεση, φιλική, λειτουργική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Αρα θέλουμε έναν Οργανισμό με αρχές σύγχρονης διακυβέρνησης, με αποτελεσματικό και μετρήσιμο management, με διαφάνεια, έλεγχο και ενεργή συμμετοχή των κοινών εταίρων», κατέληξε ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Διαβάστε επίσης