Αναμένεται η διενέργεια πλειστηριασμού για τα μηχανήματα του «ΒΗΜΑ FM»

Θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου

Επίκειται το προσεχές διάστημα, πλειστηριασμός των μηχανημάτων του «ΒHMA FM« , και συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου, που είναι προγραμματισμένη η διαδικασία και αφορά τον τεχνικολογικό εξοπλισμό της εταιρείας «Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις ΒΗΜΑ FM».

Για τη  συμμετοχή στον πλειστηριασμό πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στη σχετική πλατφόρμα   https://www.eauction.gr/Account/Login και η καταβολή εγγυοδοσίας της τάξης του 30% αρχικής προσφοράς.

Διαβάστε επίσης