Αναβολή Δ.Σ. Super League 2, νέα προκήρυξη για τηλεοπτική παραγωγή

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ως τις 14/10 (10:00)

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη να διεξαχθεί αύριο (10/10) συνεδρίαση του ΔΣ στη Super League 2/Football League. Εξ’ αιτίας της νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος, που δημοσιοποιήθηκε και αφορά προδιαγραφές High Definition. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης κλειστών προσφορών είναι τη Δευτέρα 14/10 στις 10:00.

Η σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση, αναφέρει: «Η «ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α2 και Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SUPER LEAGUE 2 – FOOTBALL LEAGUE, που εδρεύει στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 42, ΤΚ 10678, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρίες τηλεοπτικής παραγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 για υποβολή προσφορών με τεχνικές προδιαγραφές High Definition.

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την έδρα, την διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Η Ένωση καλεί όσους ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση να υποβάλλουν τις κλειστές προσφορές τους μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ένωσης, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα, ΤΚ 10678 (τηλ. 210-3386364).

Πληροφορίες: press@footballleague.gr, 210 3386345 (κα Κωνσταντίνα Μαργαρίτη)».

Διαβάστε επίσης