Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του τεμένους στο Βοτανικό

Με την έγκριση πίστωσης ύψους 946.000 ευρώ για τη δημοπράτησή του, με ανοικτή διαδικασία, αρχίζουν οι ενέργειες για την κατασκευή τεμένους, στην περιοχή του Βοτανικού, με μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου. Η σχετική απόφαση φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Σταύρους Καλογιάννη.

Να θυμίσουμε, πως η χωροθέτηση του τεμένους στον Βοτανικό έγινε με τον νόμο 4014/2011 με τον οποίο καθορίστηκε η εγκατάσταση και η κατασκευή τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραιτήτων κτιρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.), σε τμήμα δημοσίου ακινήτου μέσω της κατάλληλης  μετασκευής υφιστάμενων κτιρίων. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κτιριακών εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου.

Διαβάστε επίσης