Απαγορεύει τα social media για παιδιά κάτω 13 ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ήδη το Facebook διαμόρφωσε την υπηρεσία Messenger for kids, όπου είναι δυνατή η επικοινωνία παιδιών αλλά μέσω των λογαριασμών των γονιών τους

Μέχρι σήμερα τυπικά, ένα παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν μπορούσε να εγγραφεί στο Facebook ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Μπορούσε όμως να δώσει ψευδή στοιχεία και να προχωρήσει κανονικά.

Με τον καινούργιο ευρωπαϊκό κανονισμό, μεταφέρεται η ευθύνη στην εταιρεία που διαχειρίζεται το μέσο να βρει τρόπο που θα διασφαλίσει πως τα στοιχεία που δηλώνονται είναι πραγματικά.

Πρόκειται για τον κανονισμό 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο οποίος ενώ έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθεί με νόμο της ελληνικής Βουλής έως την 25η Μαΐου 2018 τελικά ψηφίστηκε έστω και με καθυστέρηση (σ.σ. και πρόστιμα) ενός και πλέον χρόνου στα τέλη Αυγούστου.

Θυμίζεται ότι ο κανονισμός έχει ενσωματωθεί ήδη στο εθνικό δίκαιο της Γερμανίας και της Ολλανδίας, ενώ προετοιμάζεται νόμος στη Γαλλία. Και στις τρεις χώρες το ηλικιακό όριο, όπου απαιτείται γονική συγκατάθεση, είναι το ανώτερο δυνατό, τα 16 έτη.

Ήδη το Facebook διαμόρφωσε την υπηρεσία Messenger for kids, όπου είναι δυνατή η επικοινωνία παιδιών αλλά μέσω των λογαριασμών των γονιών τους, άρα μπορεί να υπάρχει η γονική επίβλεψη για το περιεχόμενό τους.

Αναλυτικά το άρθρο 21 (Συγκατάθεση ανηλίκου) προβλέπει:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.

Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών και μέχρι 13 ετών, η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του ανηλίκου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση της παραγράφου 2 παρέχεται από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου, λαμβάνοντας υπόψη του και τη διαθέσιμη τεχνολογία.

ΚΕΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ

 

 

Διαβάστε επίσης