Απέτυχε η λιτότητα λέει το 80% στην Ελλάδα και το 51% της Ε.Ε.

Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Ευρώπης εκτιμούν πως οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες εφαρμόζονται από την αρχή της κρίσης απέτυχαν, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Gallup για την πλατφόρμα «Debating Europe».

Συγκεκριμένα, το 51% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν πως η λιτότητα που εφαρμόστηκε με στόχο την ανάταξη των δημοσιονομικών δεν απέφερε αποτέλεσμα. Μόλις το 5% πιστεύει το αντίθετο, ενώ υπάρχει και 34%, το οποίο θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιτύχουν.

Τα πιο αρνητικά ποσοστά κατεγράφησαν στις χώρες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια, την οποία συνοδεύουν δραστικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης: 80% στην Ελλάδα, 68% στην Πορτογαλία και 64% στην Κύπρο.

Αξιοσημείωτο είναι πως το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό (34%) στην Ιρλανδία, η οποία ετοιμάζεται να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης ύστερα από… θεραπεία μέσω λιτότητας.

Παράλληλα, το 60% των ερωτηθέντων, έναντι 16%, πιστεύει ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τη λιτότητα. Τα πιο υψηλά ποστοστά κατεγράφησαν σε Ελλάδα (94%), Πορτογαλία (81%) και Ισπανία (80%).

Επίσης, μόνο το 22% των Ευρωπαίων εκτιμά ότι οι πολιτικές λιτότητας ωφελούν όλη την Ευρώπη, έναντι του 67% που πιστεύει ότι οι ευνοούν ορισμένα κράτη μέλη. Όταν τούς ζητήθηκε να κατονομάσουν χώρες, ανέφεραν πρώτη τη Γερμανία (77% των απαντήσεων), με δεύτερη τη Γαλλία (48%) και τρίτη τη Βρετανία (39%).

Η Ελλάδα (23%) βρέθηκε στην τέταρτη θέση, μπροστά από την Ιταλία και την Ισπανία (20%).

Η δημοσκόπηση, τέλος, πραγματοποιήθηκε από τις 13 ως τις 23 Σεπτεμβρίου σε 6.177 ανθρώπους στην ΕΕ.

Διαβάστε επίσης