Αποζημίωση 1.000.000 ευρώ ζητάει ο Πελεγρίνης

Αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ διεκδικεί σε αγωγή του με την οποία στρέφεται κατά των μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεοδόσης Πελεγρίνης. Στην αγωγή του την οποία κατέθεσε σήμερα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας υποστηρίζει ότι τα μέλη της συγκλήτου τον συκοφαντούν με ψεύδη, αποδίδοντάς του ευθύνες για την κατάσταση λειτουργίας του ιδρύματος. Ο πρύτανης δηλώνει ότι την αποζημίωση που θα εισπράξει για την ηθική βλάβη που υπέστη, θα τη διαθέσει για τις ανάγκες του πανεπιστημίου και αναφέρεται στην ανακοίνωση της συγκλήτου στις αρχές του μήνα στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: “«Το Συμβούλιο εκτιμά ότι σοβαρότατη ευθύνη έχει ο Πρύτανης του Ιδρύματος που έχει πλήρως,εκ του νόμου, την αρμοδιότητα της διοίκησής του.” Στη συνέχεια η σύγκλητος του καταλογίζει μια σειρά από παραλείψεις που είχαν κατά την άποψη των μελών της ως αποτέλεσμα “Οι ενέργειες και οι παραλείψεις του Πρύτανη του ΕΚΠΑ σχετικά με το ζήτημα της διαθεσιμότητας έχουν βλάψει σοβαρά το ίδρυμα” καλώντας μάλιστα το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση να λάβουν μέτρα.

Μέσω της αγωγής του ο πρύτανης απαντά στην ανακοίνωση και εκτιμά ότι το Συμβούλιο τον στοχοποίησε με τρόπο ώστε να διαταχθεί ακόμα και δικαστική έρευνα σε βάρος του. Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Οι εξαγόμενοι, με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.222/5-11-2013 έγγραφο του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ισχυρίστηκαν σε βάρος μου αναληθείς ισχυρισμούς… προσέβαλαν βαρύτατα τηv πρoσωπική και επαγγελματική μου αξιοπρέπεια και εντιμότητα και την επάρκεια προς άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων, και συνακόλουθα την προσωπικότητά μου, καθ’ όσov με εvεφάvισαν ως Πρύτανη, που παρανομεί, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να είναι απαραίτητη και η διερεύνηση των πράξεών μου από δημόσιες Αρχές”.
Σ.Π.

Διαβάστε επίσης