Attica Group: Tι μέλλει γενέσθαι έπειτα από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ lines

Από τη συγχώνευση δημιουργείται πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρώπη, με κριτήριο τη χωρητικότητα επιβατών

Μία εκ των μεγαλύτερων ακτοπλοϊκών εταιρειών στην Ευρώπη δημιουργεί η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group μετά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του σχεδίου που εγκρίθηκε την περασμένη Δευτέρα από το διοικητικό συμβούλιο του ακτοπλοϊκού ομίλου της Attica Group, από τη συγχώνευση δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρεία της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρώπη με κριτήριο τη χωρητικότητα επιβατών και η πέμπτη με κριτήριο τη χωρητικότητα σε γραμμικά μέτρα γκαράζ.

Όπως ανακοινώθηκε, εξάλλου, σε δύο πλοία της ΑΝΕΚ θα υπάρξει εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) συνολικού κόστους περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 11,3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε συντηρήσεις πλοίων της κρητικής εταιρείας, που εκτιμάται ότι λόγω της οικονομικής δυσχέρειας ήταν σε χαμηλά επίπεδα επί σειρά ετών.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την επένδυση σε scrubbers θα προέλθουν από τη χρήση οικονομικότερου τύπου καυσίμου «3,5% HSFO» σε σχέση με το ακριβότερο καύσιμο «0,5% VLSFO» που χρησιμοποιείται σήμερα και θα είναι περίπου 9,5 εκατ. ευρώ με τις σημερινές τιμές καυσίμων, ενώ θα καταστήσουν τα πλοία της ΑΝΕΚ ανταγωνιστικά στις γραμμές όπου δραστηριοποιούνται

Σημειώνεται ότι η Attica Group συνεχίζει το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα (συνολικού ύψους άνω των Ευρώ 100 εκατ.) για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του στόλου καθώς και την εξοικονόμηση κόστους καυσίμων και περαιτέρω ψηφιοποίησης των εργασιών του Ομίλου με τις συνολικές επενδυτικές ταμειακές εκροές για το α΄ εξάμηνο 2023 να ανέρχονται σε Ευρώ 28 εκατ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω επενδύσεων ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία Superfast I (Μάιος 2023) και Superfast II (Ιούλιος 2023).

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει ήδη σύστημα πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία Blue Star Patmos, Blue Star Delos, Blue Star Mykonos και Superfast XI.

Η Attica Group προτίθεται να διατηρήσει τα σήματα της κρητικής εταιρείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις απαιτήσεις τρίτων, περιλαμβανομένων των εργαζομένων, των προμηθευτών και των συναλλασσομένων.

Ταυτόχρονα αποσβένονται οι δανειακές υποχρεώσεις της ANEK δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της Attica.

Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρία λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση.

Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρίας ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρίας, η οποία θα προκύψει από την Συγχώνευση.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπεται από την νομοθεσία θα τεθούν στην διάθεση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Οι μέτοχοι της AΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Group, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ, για κάθε μία παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ενώ οι μέτοχοι της Attica Group θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών.

To μετoχικό κεφάλαιο της Αttica Group θα αυξηθεί κατά το ποσό των 8.207.505 ευρώ με την έκδοση 27.358.350 νέων μετοχών.

Η ΑΝΕΚ ιδρύθηκε ως εταιρεία λαϊκής βάσης το 1967, με έδρα τα Χανιά, ενώ σήμερα διαθέτει έναν στόλο 7 ιδιόκτητων πλοίων, ελληνικού νηολογίου, και 1 πλοίο που έχει ναυλώσει με σύμβαση γυμνής ναύλωσης («bareboat charter») και δικαίωμα αγοράς από τρίτο και το οποίο, εν συνεχεία, έχει εκναυλώσει σε τρίτο στο εξωτερικό με σύμβαση χρονοναύλωσης.

Απασχολεί περισσότερα από 650 άτομα σε πληρώματα και διοικητικές υπηρεσίες ξηράς. Οι γραμμές εσωτερικού όπου δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν κυρίως την Κρήτη, ενώ στο εξωτερικό εξυπηρετεί την γραμμή Ελλάδα – Ιταλία.

Επίσης, δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες παροχής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη γραμμή Ελλάδα – Ιταλία μέσω της ANEK Lines Italia S.r.l., στην εμφιάλωση του νερού «Σαμαριά» μέσω της συμμετοχής της στην ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. και σε υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού μέσω της συμμετοχής της στα Λευκά Όρη ΑΒΕΕ.

Εκτελώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος της ΑΝΕΚτο α’ εξάμηνο του 2023 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 328 χιλ. επιβάτες έναντι 257 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 28%), 67 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 59 χιλ. (αύξηση 13%)και 58 χιλ. φορτηγά (όσα και το α’ εξάμηνο του 2022).

Ο ακτοπλοϊκός όμιλος της Attica Group με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 35 πλοία, από τα οποία τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά, τα 13 ταχύπλοα και δύο φορτηγά-οχηματαγωγά.

Όλα τα πλοία του ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην δύο επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. O όμιλος είναι επίσης ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον ‘Αγιο Γεώργιο Νάξου και του ξενοδοχείου Tinos Beach Hotel που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου ATTICA το α΄ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 2,4 εκατ. επιβάτες (2,1 εκατ. επιβάτες το α΄ εξάμηνο του 2022), 365 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (352 χιλ. Ι.Χ. οχήματα το α΄ εξάμηνο του 2022) και 209 χιλ. φορτηγά οχήματα (208 χιλ. φορτηγά οχήματα το α΄ εξάμηνο του 2022). Τα δρομολόγια των πλοίων για το α΄ εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε 7.968 (6.760 το α΄ εξάμηνο του 2022).

Πηγή: iefimerida.gr

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα