Αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

Κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιανουάριο, αυξήθηκε τον Φεβρουάριο η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ΕLA).

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει ότι μειώνει την «οροφή» δανεισμού μέσω του μηχανισμού κατά 100 εκατ. ευρώ στα 46,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα το πρακτορείο Reuters, η έκτακτη χρηματοδότηση, η οποία είναι πιο ακριβή από την χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, ενισχύθηκε στα 43,1 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου από 42,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες λόγω της αβεβαιότητας και οι οποίες αντανακλώνται στην μείωση των καταθέσεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τέλη Ιανουαρίου οι τράπεζες είχαν καταφέρει να περιορίσουν την έκθεσή τους στον ELA κατά 900 εκατ. ευρώ, στα 42,8 δισ. ευρώ, ή σε ποσοστό 2%.

Διαβάστε επίσης