Αύξηση κατά 1,1% του εναρμονισμένου πληθωρισμού τον μήνα Νοέμβριο  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, Ο ΕνΔΤΚ (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή)του μηνός Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι αύξησης επίσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2018, παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους .

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2015 – Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε επίσης