Διαζύγιο…και στην εφορία

Αλλαγές σχετικά με τον τρόπο υποβολής της κοινής  φορολογικής δήλωσης  των συζύγων εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πως οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και να εκδοθούν ξεχωριστά εκκαθαριστικά και δόσεις πληρωμής.

Ανεξάρτητα με την απόφαση του ΣτΕ και σήμερα δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της οφειλής από κοινή δήλωση των συζύγων, με αίτηση του ενός. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα dikaiologitika.gr, σε περίπτωση που δεν τίθεται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος το οποίο επιβάλλει την κατ’ αρχήν κοινή δήλωση για το εισόδημα της συζύγου του εφόσον και οι δύο σύζυγοι συναινούν.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας από τους συζύγους έχει οφειλές και ο άλλος επιστροφή φόρου, τότε τα ποσά συμψηφίζονται στο οικογενειακό εισόδημα.

Σύμφωνα με το Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι τις 31/12/2013, οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κατά την εκκαθάριση, οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές υπολογίζονται χωριστά για τον κάθε σύζυγο.

Η ψήφιση και εφαρμογή του ν. 4172/13 δεν επεξέτεινε το ίδιο καθεστώς και στα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης.

Σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύει

  • Σε περίπτωση που έχει διακοπεί ο έγγαμος βίος.
  •  Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης
  •  Αν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Σε καθεμία από τις ως άνω περιπτώσεις ο υπόχρεος φέρει το βάρος της απόδειξης, ήτοι υποχρεούται να έχει προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να έχει προχωρήσει στη σχετική μεταβολή των στοιχείων του (διαχωρισμό ΑΦΜ).

 

 

Διαβάστε επίσης