Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία τραπεζικής χρηματοδότησης & καταθέσεων απο την ΤτΕ για τον Ιούλιο

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρουν ετήσιο ρυθμό μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης στο 13,8% τον Ιούλιο του 2021,ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων στο 11,0% και αύξηση των καταθέσεων ιδιωτικού τομέα κατά 1.841 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 687 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.667 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Όσον αφορά στον τομέα χρηματοδότησης της Γενικ΄ής Κυβέρνησης, η μηνιαία καθαρή ροή  ήταν θετική κατά 1.219 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 55,5% από 60,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνεχίζοντας ως προς την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή τον Ιούλιο του 2021, ήταν αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 416 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,3% από 6,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 4,1%από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 297 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,5% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 297 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 120 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και την χρηματοδότηση των ατομικών επιχειρήσεων,τον Ιούλιο του 2021, η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 2,5% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 144 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι θετικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην κατηγορία των Εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (στα οποία δεν συγκαταλέγεται η Τράπεζα της Ελλάδος),η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1.111 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.378 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021.

Μείωση κατά 730 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης (περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης), έναντι αύξησης κατά 759 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -19,2% από -14,2% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν αύξηση κατά 1.841 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.619 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 13,2% από 14,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.053 εκατ. ευρώ  έναντι αύξησης κατά 1.077 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 24,8% από 19,3% τον προηγούμενο μήνα.Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 560 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.278 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση 788 εκατ. ευρώ παρουσίασαν και οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 542 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 9,8% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σημείωση:Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα ρέπος

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα