Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της πρώην διοίκησης του ΟΚΑΝΑ

Με εντολή της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς ,Ελένης Ράικου,   ασκήθηκε σε βάρος της   Μελπωμένης Μαλλιώρη, πρώην προέδρου του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ και του Δημήτρη Πλατανιά, γενικού διευθυντή ΟΚΑΝΑ ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία με αντικείμενο μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ στρεφόμενη κατά του δημοσίου (κακούργημα ).

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από αναφορά της υφυπουργού υγείας (Ζέτας Μακρή ) προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου . Από τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης που ακολούθησε προέκυψε ότι:

Α. Ενώ στις 17 -5 – 2011 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΟΚΑΝΑ με αντικείμενο:

* την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου καταπολέμησης των ναρκωτικών στο πλαίσιο ελέγχου της διασποράς της νέας γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων .

* τη δημιουργία νέων 17 κέντρων υποκατάστασης και παρακολούθησης της υγείας των χρηστών σε όλη την επικράτεια με διάρκεια τριών ετών .

* την κάλυψη δαπανών στελέχωσης και λειτουργικών εξόδων για δύο έτη από τη δημιουργία και τη λειτουργία εκάστου κέντρου με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. Ευρώ   (   Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την τακτική επιχορήγηση του υπουργείου υγείας προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και μάλιστα εκταμιεύτηκε για το σκοπό αυτό ποσό 10.249.000 ευρώ   .

Εν τούτοις το εν λόγω ποσό δεν διατέθηκε για τους αναφερόμενους σκοπούς, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκε για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ , γεγονός που οδήγησε το ΚΕΕΛΠΝΟ στις 18 -5- 2012 στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης . Για το ζήτημα   διενεργήθηκε έλεγχος από το σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) ο οποίος επιβεβαίωσε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων.

Β. Μετά την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων ερώτησης σχετικά με την μη απόδοση από τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ποσού 7 εκατ. Ευρώ. Προερχομένων από την ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου υγείας επιβεβαιώθηκε ότι :

Ενώ ο ΟΚΑΝΑ είχε λάβει κατά το χρονικό διάστημα 2009-2013 συνολικό ποσό 37.600.00 ευρώ , εν τούτοις δεν είχε αποδώσει προς αυτά τα κέντρα πρόληψης ποσό της τάξης 5,5 εκατ. Ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς του τότε πρόεδρο και διευθυντή ΟΚΑΝΑ το ποσό αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προσωρινού εσωτερικού δανεισμού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες οικονομικές ανάγκες του ΟΚΑΝΑ χωρίς ωστόσο να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία από τα οποία να επαληθεύεται ότι η πρακτική αυτή ακολούθησε τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ότι ήταν δικαιολογημένη ή αναπότρεπτη.

Κατόπιν τούτων   ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον επίκουρο εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, Αντώνη Ελευθεριάνο.

Το σκέλος της δικογραφίας   σχετικά με τα καταγγελλόμενα περί έκτακτης προμήθειας φαρμακευτικού σκευάσματος αρχειοθετήθηκε καθώς από την έρευνα δεν πιθανολογήθηκε ότι η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης ή ότι προκάλεσε ζημία στην περιουσία του ΟΚΑΝΑ.

Διαβάστε επίσης