Δύο ορόσημα για την Τράπεζα  Πειραιώς

Επιστροφή στα κέρδη και συμφωνία με τη σουηδική Intrum για τα «κόκκινα» δάνεια 

Στον αστερισμό των κερδών πέρασε στο α’ τρίμηνο του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, αφού από τις ζημίες ύψους 83 εκατ. ευρώ που παρουσίαζε το αντίστοιχο διάστημα του 2018 η συστημική τράπεζα έβαλε μπροστά το θετικό πρόσημο και στις πρώτες 90 ημέρες του τρέχοντος έτους «έγραψε» μετά από φόρους κέρδη ύψους €19.000.000.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Βατήρα της θετικής χρηματοικονομικής εικόνας της Τράπεζας Πειραιώς αποτέλεσαν αφενός τα ενισχυμένα οργανικά έσοδα, αφετέρου τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Στον τελευταίο δείκτη στέκεται και η διοίκηση Μεγάλου, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2019, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2018, περιοριζόμενα στα 231 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα τα καθαρά έσοδα τόκων της Τράπεζας Πειραιώς «έτρεξαν» αυξητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο –κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση– αναρριχόμενα στα 360 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών να διαμορφώνονται σε 69 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση.

Βελτιωμένη και η εικόνα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

Σε ό,τι αφορά το αγκάθι όλων των εγχώριων συστημικών τραπεζών, την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου τους, στην Τράπεζα Πειραιώς συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο 2019 η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον εταιρικό στόχο, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις διατηρήθηκε στο 49%.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο πλαίσιο του σχολιασμού των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου, η Πειραιώς βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου και συμπλήρωσε:

«Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια».

Δεδομένης της βελτίωσης που καταγράφει σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της η Τράπεζα Πειραιώς –κι αυτό παρά τις προκλήσεις που δεν εξαλειφθεί για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα– η διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου δηλώνει την επιμονή της στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων.

Το deal με τους Σουηδούς

Ως μέρος του παραπάνω στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να θεωρείται το προ ολίγων ημερών ανακοινωθέν deal της Πειραιώς με τη σουηδική Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ελληνικής τράπεζας. Όπως έγινε γνωστό, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία σε ποσοστό 80% θα ανήκει στην Intrum και το υπόλοιπο 20% θα ελέγχει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ, ενώ το αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% από την Intrum διαμορφώθηκε στα €328.000.000. Τα βασικά σημεία της συναλλαγής είναι:

-Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση, για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές.

-Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10ετής και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

-Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το real estate χαρτοφυλάκιο (REOs) της τράπεζας αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές.

Επικεφαλής του εγχειρήματος, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης, θα είναι ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος.

Σε τι ωφελείται η Τράπεζα Πειραιώς

Η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum εκτιμάται ότι κατ’ αρχάς θα διευκολύνει την ελληνική τράπεζα να πετύχει –και ίσως να υπερβεί– τους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ωστόσο η Πειραιώς αναμένει και σειρά άλλων ωφελημάτων όπως:

−Η μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

−Η δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ.

−Η αναμενόμενη θετική επίπτωση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια της Πειραιώς.

−Η συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης.

−Η εμφάνιση στον ισολογισμό της τράπεζας του ενεργητικού και των εσόδων από το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.

−Η «απελευθέρωση» της διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Στο τελευταίο στέκεται ιδιαίτερα και ο Χρ. Μεγάλου, ο οποίος χαρακτηρίζοντας ορόσημο τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum εξήγησε ότι η κοινοπραξία με τους Σουηδούς «θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη συναλλαγή θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός».

Υπό κινητοποίηση οι εργαζόμενοι

Το deal της Πειραιώς με την Intrum δεν έχει φέρει μόνο χαμόγελα αλλά και αναστάτωση στους εργαζομένους της τράπεζας, οι οποίοι βρίσκονται σε… στάτους κινητοποιήσεων.

Αιτία η αντίθεσή τους στη μεταβίβαση της εσωτερικής πλατφόρμας των «κόκκινων» δανείων καθώς, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποί τους, αυτό δεν αποκλείεται να σημάνει απολύσεις. Από την πλευρά της η διοίκηση του ομίλου φέρεται να δεσμεύεται για πλήρη αναγνώριση της υφιστάμενης εργασιακής σχέσης και των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων από τη νέα εταιρεία, ωστόσο οι ενστάσεις παραμένουν με τους εργαζόμενους να έχουν ήδη προχωρήσει σε 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

 

Διαβάστε επίσης