Δύο «παράθυρα» εξόδου προς τη σύνταξη με… λειψά ένσημα  

Ο ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους είτε να κάνουν εξαγορά πλασματικών ετών είτε να ασφαλιστούν προαιρετικά

Η έλλειψη των απαραίτητων ενσήμων ήταν ανέκαθεν για τους εν δυνάμει συνταξιούχους ο μεγάλος σκόπελος που έπρεπε να προσπεράσουν οι απόμαχοι της εργασίας προκειμένου να απολαύσουν τις συνταξιοδοτικές αμοιβές τους. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να αντιμετωπίσει ο ΕΦΚΑ με σχετική εγκύκλιό του ανοίγοντας δύο «παράθυρα» εξόδου προς τη σύνταξης.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Όπως θεσμοθετήθηκε στον νόμο 4921/2022 και περιγράφεται συγκεκριμένα στο άρθρο 53 οι ασφαλισμένοι που τους λείπουν ένσημα έχουν την επιλογή είτε να κάνουν εξαγορά πλασματικών ετών είτε να ασφαλιστούν προαιρετικά και έτσι να συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο συντάξιμο χρόνο.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την εξαγορά πλασματικών ετών, αυτή καταρχάς γίνεται με την εφάπαξ καταβολή και χωρίς έκπτωση των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, με τις εισφορές να κοστολογούνται βάσει του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η εν λόγω πρόνοια του νόμου «αγκαλιάζει» ως δικαιούχους τους ασφαλισμένους σε πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Για τους δικαιούχους θα πρέπει σωρρευτικά να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

>>Να έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022. >>Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην ασφαλιστικούς  φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

>>Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

>>Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

>>Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

>>Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

>>Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι το αίτημα αναγνώρισης υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης του τόπου κατοικίας. Εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζοντας στον πρώην ΟΑΕΕ (το ακόμη παλιότερο ΤΕΒΕ)  οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημά τους στην Τοπική Διεύθυνση της έδρας της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η τελική απόφαση εκδίδεται εφόσον έχει προηγηθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων.

Αναφορικά, εξάλλου, με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, οι σχετικές πρόνοιες του νόμου  καλύπτουν κι εδώ ασφαλισμένους σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e – ΕΦΚΑ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

>>Να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

>>Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτούς ή είκοσι (20) μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

>>Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα