Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την καταβολή εφάπαξ σε συνταξιούχους αναπηρίας μη αναστρέψιμων παθήσεων

Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες, ώστε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), να καταβάλει την εφάπαξ παροχή και σε συνταξιούχους με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου, των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται πλέον στους αναθεωρημένους πίνακες παθήσεων που καθιστούν την αναπηρία επ’ αόριστον, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι πίνακες παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες, περιλαμβάνουν 150 παθήσεις από 43 που περιελάμβαναν, πριν από την αναθεώρηση, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2018. Έτσι, για όσους υπέβαλαν αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας, πριν από την 1/1/2018 και οι παθήσεις τους περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους πίνακες που καθιστούν την αναπηρία επ’ αόριστον, η προσαρμογή των σχετικών γνωματεύσεων θα γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους.

 

Διαβάστε επίσης