Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο στους δήμους με απόφαση Μιχελάκη

Την απόφαση με την οποία συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων υπέγραψε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Μιχελάκης.

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί επίσης και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.