Εισαγγελικό SOS για παραγραφή μεγάλων ποινικών δικογραφιών

Πάνω από 4.000 δικογραφίες βρίσκονται στα αζήτητα, καθώς με ευθύνη της ΑΑΔΕ και της κυβέρνησης, που εδώ και τριάμισι χρόνια  δεν ενεργοποιεί την αρμόδια υπηρεσία, η οποία ακόμη εκκρεμεί στα... χαρτιά

Σήμα κινδύνου από τους εισαγγελείς φορολογικών υποθέσεων, για το ενδεχόμενο παραγραφής  μεγάλων ποινικών δικογραφιών, μεταξύ των όποιων και στοιχηματικών εταιρειών.

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Πάνω από 4.000 δικογραφίες βρίσκονται στα αζήτητα, με ευθύνη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και της κυβέρνησης, που εδώ και τριάμισι χρόνια  δεν ενεργοποιεί την αρμόδια υπηρεσία, η οποία ακόμη εκκρεμεί στα… χαρτιά.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται σε έγγραφο, που εστάλη στην εισαγγελέα Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου από τους οικονομικούς εισαγγελείς, με το οποίο την ενημερώνουν για μαζική επιστροφή “απεραίωτων” ποινικών δικογραφιών και ζητούν την παρέμβαση της.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος δεν παραγγέλλουν πλέον στην ΑΑΔΕ τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, για αδικήματα, που χρήζουν φορολογικού ελέγχου».

Και συνεχίζουν στο έγγραφο τους: «Ο νόμος, που τροποποιήθηκε το 2018 ορίζει ότι η εκτέλεση αυτών των παραγγελιών ανατίθεται πλέον σε υπηρεσία εκτός της ΑΑΔΕ με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους και εποπτεύεται από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Η υπηρεσία αυτό είναι η Δ.Ε.Ο.Ε. (Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών».

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΥΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Το μεγάλο κόλπο

Προσέξτε τώρα το colpo grosso: Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, στους εισαγγελείς δεν έχει καταστεί γνωστό εάν έχει συσταθεί η Δ.Ε.Ο.Ε, προκειμένου να αποστέλλουν εκεί τις ποινικές δικογραφίες φορολογικού ενδιαφέροντος.

Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται άνευ προηγούμενου σύγχυση, καθώς όλες οι εκκρεμείς και μη περαιωθείσες εισαγγελικές παραγγελίες σχετικά με ποινικές, φορολογικές και οικονομικές υποθέσεις, επιστρέφονται μαζικά από την ΑΑΔΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στο εισαγγελικό έγγραφο επισημαίνεται ότι:

«Για τις φορολογικού χαρακτήρα ποινικές υποθέσεις, απαιτείται απαραιτήτως η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για την άσκηση ποινικής δίωξης».

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηνυτήρια αναφορά απαιτείται η υποβολή ολοκληρωμένης φορολογικής πορισματικής αναφοράς, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, για καμία υπόθεση από τις εκκρεμείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουν δεμένα τα χέρια των εισαγγελικών λειτουργών και να μην μπορείς να προχωρήσει το έργο τους, ενώ ο χρόνος τρέχει για τις δικογραφίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές, να οδεύουν προς παραγραφή των αδικημάτων, που ισοδυναμεί με απαλλαγή των μεγαλοφοροφυγάδων.

Ο κίνδυνος

Το καθοριστικό σημείο του εισαγγελικού εγγράφου είναι η επισήμανση του κινδύνου παραγραφής, καθώς πολλές υποθέσεις, όπως υπογραμμίζεται, φέρουν παλαιό χρόνο τελέσεως:

«Επειδή εις το τμήμα Φορολογικών και Οικονομικών Υποθέσεων  της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχουν επιστραφεί μαζικά, περί των 45 μη περαιωμένων φορολογικών και οικονομικών υποθέσεων, ορισμένες δε εξ αυτών φέρουν παλαιό χρόνο τελέσεως, σας κάνω τούτο γνωστό με την παρούσα αναφορά μου υπό την επισήμανση, πως σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 Ν. 4174/2013 ως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 8Ν. 4337/2015, η μόνη αρμόδια υπηρεσία εις την οποία δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τις εν λόγω δικογραφίες, για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου και η οποία τυγχάνει αρμόδια υποβολής μηνυτήριας αναφοράς βάσει του ελέγχου αυτού, είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, έως ότου συσταθεί η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ το ΣΔΟΕ τυγχάνει αρμόδιο μόνο για υποθέσεις, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων κλπ., κατά των φορέων του Δημοσίου. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι σε σχετικές υποθέσεις διερεύνησης αδικημάτων φοροδιαφυγής και αδικημάτων περιουσιακής ζημιάς κατά του ελληνικού Δημοσίου, πρέπει να υπάρξει προανακριτική συνεργασία και των δύο αυτών υπηρεσιών, δηλαδή της Δ.Ο.Α. και του ΣΔΟΕ».

 

 

Διαβάστε επίσης