ΕΚΑΣ τέλος για 1.624 συνταξιούχους του ΙΚΑ

Διακόπτεται από τις 30 Ιουλίου -ημερομηνία καταβολής της σύνταξης του μηνός Αυγούστου 2013- η καταβολή του ΕΚΑΣ για 1.624 περιπτώσεις συνταξιούχων, που δεν πληρούσαν το κριτήριο της μη υπέρβασης του ποσού των 850 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ.

Οπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εργασίας, οι περιπτώσεις αυτές εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος «Ηλιος» και του συσχετισμού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που πραγματοποιείται από την ΗΔΙΚΑ. Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ αναφέρεται, ακόμη, ότι θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1/1/2011 και μετά, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3996 του 2011 που έθετε ως προαπαιτούμενο το όριο των 850 ευρώ ανά μήνα.

Να σημειώσουμε, ότι το ΕΚΑΣ έχει διακοπεί από τον περασμένο μήνα σε 36.560 δικαιούχους. Οι 13.549 εξ αυτών είχαν υπερβεί το όριο που έχει τεθεί, ενώ άλλοι 23.011 συνταξιούχοι είχαν υποβάλλει ελλιπή μηχανογραφικά στοιχεία. Οι περιπτώσεις αυτές πρόκειται να επανεξεταστούν το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και όπου βρεθεί ότι έχει γίνει λάθος από το ΙΚΑ θα αποφασιστεί η επαναχορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους.

Διαβάστε επίσης