Ελληνικός οργανισμός για την προστασία μαρτύρων

Ένας πρωτοποριακός οργανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς, βασικό ζητούμενο αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ιδρύθηκε πριν από λίγες ημέρες! Πρόκειται για τον Ελληνικό Οργανισμό κατά της Διαφθοράς, ο οποίος ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου και αντλεί το πλαίσιό του από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

Ρεπορτάζ: Πωλίνα Βασιλοπούλου

Ο Οργανισμός βασίζεται στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών για την καταπολέμηση της διαφθοράς ως αυτές έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας. Βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του είναι η Αστική και Ποινική Συνθήκη της Ομάδας Κρατών Μελών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Συνθήκη κατά της Διαφθοράς του ΟΗΕ. Ο Οργανισμός για να υλοποιήσει τους καταστατικούς του σκοπούς έχει ως αφετηρία τα δικαιώματα του ατόμου ως αυτά έχουν αποτυπωθεί στην Διεθνή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του είναι να παρέχει νομική προστασία στους Whistle blowers (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος) σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2014)/7, τον ρόλο των οποίων αναγνωρίζει ως καταλυτικό στην αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς.

Οι whistleblowers έχουν ως βασικό τους μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας ή του δημοσίου φορέα όπου εργάζονται και κατ’ επέκταση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου. Προς τούτο και πάντα υπάρχει το καλόπιστο των αναφορών τους. Μελέτες έχουν αποδείξει πως εταιρείες ή δημόσιοι οργανισμοί που έχουν θεσμοθετήσει γραφείο υποδοχής αναφορών (κυρίως από whistleblowers) αύξησαν αισθητά την αξιοπιστία και τα κέρδη τους και αποσόβησαν ουσιαστικούς κινδύνους.

Επιπροσθέτως δυνάμει του καταστατικού έχει θεσμοθετήσει το Πανελλήνιο Κέντρο Υποδοχής Αναφορών φαινομένων Διαφθοράς από Whistleblowers και γενικότερα από κάθε πολίτη ο οποίος επιθυμεί να αναφέρει αντίστοιχη πράξη που έχει υποπέσει στην αντίληψη του. Εν κατακλείδι ο Οργανισμός αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελλάδος με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, ως αυτές αποτυπώνονται και στις εκθέσεις αξιολόγησης της Ομάδας Κρατών Μελών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την χώρα μας.

Διαφθορά και φτωχοποίηση
Η αναγκαιότητα ίδρυσης ενός τέτοιου οργανισμού αποτυπώνεται στο έγγραφο εργασίας 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο γίνεται μνεία στο συμπέρασμα αυτού πως πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η δράση του Ελληνικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς είναι πλήρως ταυτόσημη με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενισχύοντας έτσι τον καταστατικό της σκοπό περί συνεργασίας με αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης διαφθοράς σε ένα Κράτος τόσο ανεβαίνει ο δείκτης φτωχοποίησης του λαού του, με συνεπάγωγα φαινόμενα την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, την συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας, την έλλειψη πρωτοβουλιών και φυσικά το «brain drain», ήτοι την εκροή προς το εξωτερικό νέων επιστημόνων.

Στόχος του oργανισμού είναι η επιμόρφωση της κοινωνίας σε θέματα διαφθοράς και τον αντίκτυπο που έχει αυτή στις έννομες σχέσεις, την ανάδειξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, το ρόλο της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής του πολίτη στην Δημοκρατία και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιθυμία τόσο των ιδρυτών όσο και των διευθυντών στελεχών και μελών του οργανισμού είναι κυρίως η ενεργός δραστηριοποίηση της νεολαίας και η ενδυνάμωση του ρόλου της μέσω εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών δράσεων.

Βασική θεμελιώδη αρχή είναι πως στην δημοκρατία, στην ελευθερία, και στη δικαιοσύνη, ατομικά ή συλλογικά ο κάθε πολίτης ανάλογα με τις δυνάμεις του πρέπει να συνεισφέρει το μέγιστο δυνατό ώστε να υπάρχει ευημερία και διαφάνεια στο κοινωνικό κράτος.

Στον οργανισμό δεν υπάρχουν διακρίσεις και η συμμετοχή όλων στον αγώνα κατά της διαφθοράς είναι απαραίτητη για να κερδίσει ο λαός μας και πάλι την αξιοπρέπειά του, να διεκδικήσουμε εκ νέου την ιστορική μας θέση οικονομικοπολιτικά στην Ενωμένη Ευρώπη, και να προάγουμε το πνεύμα μας στην Κοινωνία των Εθνών. Σύνθημα του Ελληνικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς είναι: «Μοιραζόμαστε το όραμα, για να δώσουμε λύσεις, για να δώσουμε ελπίδα».

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα