ΕΛΠΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του με αριθ. 1319 της 17.4.2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

Α. Εκτελεστικά Μέλη:
Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος
Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος.

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος
Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος
Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος
Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων
Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος  εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων

Διαβάστε επίσης