Ένα διαφορετικό… διάζωμα από την MYTILINEOS

Απόδειξη των επενδύσεων που κάνει η MYTILINEOS σε  πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής ελληνικής κληρονομιάς με την τοπική ανάπτυξη, αποτελεί η ενεργή στήριξη του επιχειρηματικού ομίλου στην υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Πρόκειται για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων τα οποία, σταδιακά σε ετήσια βάση, επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας και συνδέονται άμεσα με τον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11, που αφορά στην ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό η MYTILINEOS προχώρησε στη χρηματοδότηση της υλοποίησης της μελέτης «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της εταιρείας είναι η ενεργή συμβολή της στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη ποιοτικών και αναγνωρισμένων τουριστικών προορισμών.

Απώτερος στόχος είναι μέσα από την προβολή και αξιοποίηση των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού να ωφεληθούν και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι παραγωγοί προϊόντων αγροδιατροφής, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες αλλά και οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων.

Για την οικοδόμηση της συγκεκριμένης Πολιτιστικής Διαδρομής απαιτούνται 4 διακριτά στάδια: α) η εξασφάλιση υποδομών (αρχαιολογικών και υποδομών λειτουργίας), β) η υλοποίηση ενεργειών marketing και ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, γ) η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας στη Διαδρομή μέσω ενός Συμφώνου Ποιότητας και δ) η διακυβέρνηση του προγράμματος.

Η μελέτη που χρηματοδοτεί η MYTILINEOS αφορά στο τρίτο και τέταρτο στάδιο, και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τον εντοπισμό των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στη Διαδρομή,
  • Την περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της Διαδρομής και
  • Την περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

 

 

Διαβάστε επίσης