Ενημέρωση ευρωβουλευτών για τους στόχους του ΟΑΕΔ

Με ομάδα ευρωβουλευτών – μελών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις προτεραιότητες και τους στόχους του Οργανισμού εν όψει της ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε..

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ και ειδικότερα:
1)    Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τη Μαθητεία,
2)    Πρωτοβουλίες για απασχόληση και την ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 24 ετών,
3)    Η περαιτέρω ανάπτυξη ενεργητικών απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
4)    Ο επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού,
5)    Η προστασία μειονεκτουσών ομάδων,
6)    Ειδικές πολιτικές για την διευκόλυνση της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας (συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής).

Στη συνάντηση συμμετείχαν επτά ευρωβουλευτές, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Ines Cristina Zuber, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck και Danuta Jazlowiecka, με επικεφαλής την Pervenche Beres, προερχόμενοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το κόμμα των «Πρασίνων».

Διαβάστε επίσης