ΕΟΑΝ: Tο στρατηγικό σχέδιο για την ανακύκλωση έως το 2022

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α»: Η οικονομία στην κρίση του COVID-19

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού το σχέδιο για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία που αναδεικνύει τους πέντε κύριους στρατηγικούς στόχους που υπηρετεί ο ΕΟΑΝ, που είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

Οι 5 στόχοι που τέθηκαν είναι μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης, αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού έργου του Οργανισμού και τέλος η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού

 ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ: «Πυλώνας υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής το ΕΟΑΝ»

«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ: «Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας η ανακύκλωση»

«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη, πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς και βεβαίως την ενθάρρυνση των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.

Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του». 

 Οι στόχοι θα επιτευχθούν με πλέγμα δράσεων

Με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης, καθώς και την εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, επίσης, οι δράσεις αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους, ενώ προβλέπονται και δράσεις αξιοποίησης δευτερογενών υλικών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και των όρων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς για την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών.

Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.

Τέλος, σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρακολούθηση των επιδόσεών τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα