Ερώτηση Αμυρά σε Γαβρόγλου για τα πτυχία που αναγνωρίζει ο ΔΟΑΤΑΠ από την Ιταλία

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της χώρας μας αναγνωρίζει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του Universita degli Studi Guglielmo Marconi, τη στιγμή που ο αντίστοιχος φορέας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Ιταλίας CIMEA-NARIC δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τους αντίστοιχους τίτλους. Το θέμα επαναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε εκ νέου στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.

Επισημαίνει ότι το εν λόγω ίδρυμα παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας ενός έτους. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, οι τίτλοι όμως, καθώς και το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδονται στα ιταλικά, εξασφαλίζοντας στους κατόχους τους πιστοποίηση άριστης γλωσσομάθειας, χωρίς όμως απαραίτητα να μιλούν τη γλώσσα και δύνανται να χρησιμοποιούν ως προσόν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Για το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ακαδημαϊκή αξία, ενώ το εν λόγω Ίδρυμα δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει σπουδές στα ελληνικά.

Ο Γιώργος Αμυράς ρωτά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αν κατόπιν των ανωτέρω, συνεχίζεται η αναγνώριση των εν λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αν αποδόθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όσων συνέργησαν και παραβίασαν τους κανόνες δικαίου.

Διαβάστε επίσης