Ετοιμάζει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ο ΟΦΗ

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ στις 30/9 ή (σε περίπτωση μη απαρτίας) στις 19/8

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ετοιμάζει η ΠΑΕ ΟΦΗ. Για το σκοπό αυτό η «μελανόλευκη» εταιρία συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/9 ή (σε περίπτωση μη απαρτίας) στις 19/8.

Η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει: «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 139787860000)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Iουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του γηπέδου ΟΦΗ Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Καντάνου, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

– Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: Την 19η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 09/07/2019

Εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούσης».

 

Διαβάστε επίσης