Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Δώστε μου την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική»

Διαχείριση απορριμμάτων, ενίσχυση πολιτικής προστασίας και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες οι βασικοί προγραμματικοί άξονες του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής

«Στις 26 Μαΐου γυρίζουμε σελίδα. Kάνουμε μια νέα αρχή. Έχω αποδείξει, από όποια θέση ευθύνης κι αν πέρασα, ότι μπορώ να κάνω έργο. Η απάντηση στα προβλήματα δεν μπορεί να είναι πρόσωπα που εκφράζουν την απραξία τού χθες. Η απάντηση είναι το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα. Αυτό που ζητώ είναι να μου δώσετε την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική και τους κατοίκους της».

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Το παραπάνω «αίτημα», με το οποίο ο Γ. Πατούλης έκλεισε την ομιλία του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ήταν το καμπανάκι για την τελευταία στροφή πριν από τον τερματισμό της προεκλογικής μάχης για την Περιφέρεια της Αττικής, και το άνοιγμα της κάλπης σε δύο εβδομάδες. Ένα αίτημα του οποίου είχε, φυσικά, προηγηθεί η παρουσίαση των βασικών αξόνων και των προγραμματικών προτεραιοτήτων του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αττική», με τον Γ. Πατούλη να διαμηνύει ότι υπόσχεται στους πολίτες της Αττικής «μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω».

Διαχείριση απορριμμάτων χωρίς επιβάρυνση για τους πολίτες

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιγράφοντάς το ως την πρώτη προγραμματική δέσμευση του συνδυασμού του και το οποίο θα επιλυθεί μέσω της  υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, που θα βασίζεται στα εξής 16 σημεία:

1] Στην εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης που έχουν εκπονήσει οι δήμοι της Αττικής σε συνεργασία με το κεντρικό Κράτος, για την υιοθέτηση fast track διαδικασιών, όσον αφορά καταρχήν τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε δήμο.

2] Στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.

3] Στην οριοθέτηση ενός οριστικού αλλά κυρίως ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για να πάψει η Φυλή να είναι χώρος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων.

4] Στην υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση.

5] Στην ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων.

6] Στην επεξεργασία του υπολείμματος από τη διαλογή στην πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.

7] Στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία.

8] Στον σχεδιασμό και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

9] Στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές κ.ά.

10] Στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.

11] Στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

12] Στην παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς όφελος των δήμων που φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης στην πηγή.

13] Στην κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

14] Στην άμεση και δυναμική προώθηση της ανακύκλωσης, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών, με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες.

15] Στην προώθηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας, των συνεργειών με επαγγελματικούς φορείς, αλλά και της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

«Κανείς απροστάτευτος…»

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι, επίσης, για τον συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική» η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη. «Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής έχουν ταυτιστεί με καταστροφικές στιγμές της Αττικής», ήταν το… καρφί  του Γ. Πατούλη, που υπογράμμισε ότι στόχος είναι να μη νιώσει ποτέ ξανά ανασφάλεια κανένας κάτοικος της Αττικής. Ο  συγκεκριμένος προγραμματικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

-Εκτίμηση και ανάλυση κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή.

-Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική.

-Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική.

-Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.

-Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

-Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε δήμο και στην περιφέρεια συνολικά.

-Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με αποδέκτες την περιφέρεια και τους δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκες.

-Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με αποστολή SMS.

-Εξασφάλιση πόρων, με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

-Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων.

-Διεκδίκηση από το κεντρικό Κράτος να τεθεί ως δομική προτεραιότητα στο πλαίσιο εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών.

Ο κ. Πατούλης προανήγγειλε και τη δημιουργία 30 ιδιόκτητων και στρατηγικά χωροθετημένων αντιρρυπαντικών σταθμών, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλου του αττικού παραλιακού μετώπου, στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην Αττική.

Η ασφάλεια

Σε κορυφαίο ζήτημα αναγόρευσε, τέλος, ο Γ. Πατούλης και το θέμα της ασφάλειας, δεσμευόμενος ότι η νέα περιφερειακή αρχή θα στηρίξει έμπρακτα το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μέσα και εξοπλισμό (βλ. αγορά οχημάτων), αλλά και ότι θα ηγηθεί πρωτοβουλιών που θα προωθούν συνέργειες μεταξύ της Περιφέρειας, των δήμων και της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες θα εστιάζουν σε καλές πρακτικές

Χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων

Ειδική αναφορά έκανε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής για την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής διατυπώνοντας 6 δεσμεύσεις:

1] Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, για να αντιμετωπιστεί το χάος αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων.

2] Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων, αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες.

3] Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους.

4] Υλοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

5] Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων.

6] Λειτουργία των ρεμάτων ως «ανοιχτά ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης