Καθημερινή ενημέρωση

Για καλά διαβασμένους τα σημερινά θέματα στις πανελλαδικές

Χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, με τους μαθητές να εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης: Ιστορία, Βιολογία, Χημεία- Βιοχημεία, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα θέματα σε Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών, ήταν σαφή και κατανοητά, όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί, ενώ από την άλλη απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης -δεδομένου ότι και το συγκεκριμένο μάθημα είναι αυξημένης βαρύτητας.

Τέλος, αναμενόμενα χαρακτηρίζονται τα θέματα στη Χημεία-Βιοχημεία της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του κύκλου Τεχνολογίας και Παραγωγής.

Διαβάστε επίσης