Η ευρωβουλή θα χρηματοδοτήσει νέες υποδομές

Τη συμφωνία για το μηχανισμό της Ε.Ε. «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα επιταχύνει τη χρηματοδότηση σημαντικών διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενέκριναν σήμερα οι ευρωβουλευτές. Σε ξεχωριστή ψηφοφορία ενέκριναν επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα έχει συνολικό προϋπολογισμό  ύψους 29,3 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2011) για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων: 23,2 δισ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών  για τη βελτίωση των διασυνοριακών  συνδέσεων, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και των ελλειπόντων κρίκων, 5,12 δισ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υποδομών ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και 1 δισ. ευρώ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για την τόνωση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων και ψηφιακών υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης