«Η ΕΠΟ έχει ενημερότητα»

Απάντηση στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με την φορολογική ενημερότητα της ΕΠΟ και την εκταμίευση των χρημάτων της επιχορήγησης που προορίζονται για τα Ερασιτεχνικά Σωματεία, έδωσε η Ομοσπονδία .

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός με επιστολή του προς την ΕΠΟ αναφέρει πως πληροφορήθηκε ότι λόγω οφειλών της Ομοσπονδίας σε ταμεία ασφάλισης αστυνομικών, οι οποίες υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ, η ΕΠΟ δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί πρόβλημα στην εκταμίευση και τη διάθεση της κρατικής επιχορήγησης στα Σωματεία μέσω των ΕΠΣ ύψους 1.434.100 ευρώ.Ωστόσο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τονίζει πως η πρόσκαιρη αδυναμία της να λάβει ενημερότητα διευθετήθηκε και δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης της εκταμίευσης των χρημάτων εκφράζοντας την απορία για το γεγονός ότι ο Υπουργός δημοσιοποίησε ένα ζήτημα, για το οποίο ήταν ενημερωμένος πως δεν υφίσταται.Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:Με αφορμή Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τίτλο «Επιστολή του Υφυπουργού Γ. Ανδριανού προς την ΕΠΟ», από την Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα εξής:

Ο κ. Ανδριανός ενημερώθηκε υπηρεσιακώς στις 13:40 με έγγραφη επιστολή-απάντηση του κ. Γιώργου Σαρρή ότι:

1.«Το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί με την πρόσκαιρη αδυναμία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να λάβει φορολογική ενημερότητα λόγω οφειλών προς το Τ.Ε.Π.Α.Σ.Α. διευθετήθηκε απολύτως με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και ήδη δεν υφίσταται».

2.«Ως εκ τούτου, ουδείς λόγος καθυστέρησης υφίσταται, πλέον, για την εκταμίευση των χρημάτων της επιχορήγησης, ώστε αυτά να διατεθούν, μέσω των οικείων Ε.Π.Σ., στα ερασιτεχνικά σωματεία, με βάση πάντα τις προβλέψεις του ν. 2725/1999 όπως ισχύει και να μην χαθεί το επιχορηγούμενο ποσό».

Αντί της εκταμίευσης του ποσού της επιχορήγησης προς τα σωματεία μέσω των οικείων Ε.Π.Σ., ο κ. Ανδριανός επέλεξε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ μιας δικής του χτεσινής επιστολής, το περιεχόμενο της οποίας, μάλιστα, είχε ζητηθεί να μην δημοσιοποιηθεί (!) εκ μέρους της ΕΠΟ.

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κ. Ανδριανός ακολουθεί αυτή την, επικοινωνιακού χαρακτήρα, τακτική, αντί της εκταμίευσης της επιχορήγησης προς τα ερασιτεχνικά σωματεία. Επιπρόσθετα, αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί ο Υφυπουργός προέβη στη δημοσιοποίηση ενός ζητήματος, για το οποίο ήταν ενήμερος ότι δεν υφίσταται.

Η Ομοσπονδία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανένα παιχνίδι εντυπώσεων, διότι σέβεται την ιδιότητα του Υφυπουργού και φυσικά σέβεται εμπράκτως τα ερασιτεχνικά σωματεία, με τα οποία έχει πολυετή συνεργασία που δεν βασίζεται σε επικοινωνιακούς όρους.

Με δεδομένο, πάντως, ότι ο Υφυπουργός αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο απώλειας επιχορηγούμενων ποσών, είναι ευκαιρία να εκταμιευθούν και τα επιπλέον, υπεσχημένα από τον ίδιο προς τις Ε.Π.Σ., χρήματα, διότι πράγματι είναι αδιανόητη η «απώλεια κάθε επιχορήγησης προς τον αθλητισμό και ιδιαίτερα προς τα σωματεία που αποτελούν τα κύτταρά του».

Η έγγραφη απάντηση του κ. Σαρρή προς τον κ. Ανδριανό:

Προς: κ. Ιωάννη Ανδριανό

Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού

Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση ερασιτεχνικών σωµατείων µέσω των Ε.Π.Σ.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ

Σε απάντηση της από 10.11.2014 (α.π. 241) επιστολής σας σχετικώς µε το ως άνω θέµα και την συγκυριακή εµπλοκή που παρουσιάστηκε στη διαδικασία εκταµίευσης του ποσού του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (1.434.100) ευρώ επιθυµώ να σας ενηµερώσω για τα ακόλουθα:

  1. Το πρόβληµα που είχε εµφανιστεί µε την πρόσκαιρη αδυναµία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας να λάβει φορολογική ενηµερότητα λόγω οφειλών προς το Τ.Ε.Π.Α.Σ.Α. διευθετήθηκε απολύτως µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις και ήδη δεν υφίσταται.
  2. Ως εκ τούτου ουδείς λόγος καθυστέρησης υφίσταται, πλέον, για την εκταµίευση των χρηµάτων της επιχορήγησης, ώστε αυτά να διατεθούν, µέσω των οικείων Ε.Π.Σ., στα ερασιτεχνικά σωµατεία, µε βάση πάντα τις προβλέψεις του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, και να µην χαθεί το επιχορηγούµενο ποσό. Με την ευκαιρία επιτρέψτε µου να επανέλθω σε δύο εκκρεµότητες στον τοµέα των επιχορηγήσεων προς τις Ε.Π.Σ. που υφίστανται ακόµη και αφορούν η πρώτη σε ποσό επιχορήγησης διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από την ανακοινωθείσα που δεν έχει καταβληθεί και η δεύτερη σε ποσό επιχορήγησης επιπλέον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ που αποτελεί προσωπική σας δέσµευση δηµοσιοποιηµένη και σε γνώση των Ε.Π.Σ.

Και για τα ποσά των επιχορηγήσεων αυτών προς τις Ε.Π.Σ. ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν και µάλιστα εν µέσω της τρέχουσας συγκυρίας που καθιστά αδιανόητη την απώλεια κάθε επιχορήγησης προς τον αθλητισµό και ιδιαίτερα προς το ερασιτεχνικό κοµµάτι του.

Για το λόγο αυτό παρακαλώ θερµώς για την άµεση παρέµβασή σας ώστε να εκταµιευθεί το συνολικό ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ και να διατεθούν στις Ε.Π.Σ. µέσω της γνωστής διαδικασίας.

Με εκτίµηση

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Σαρρής

Η απάντηση της ΓΓΑ:

Η επιστολή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την ΕΠΟ απεστάλη μέσω της κανονικής οδού, πρωτοκολλημένη, χωρίς ένδειξη περί τήρησης απορρήτου ή εμπιστευτικότητας, καθώς βεβαίως και δεν συνέτρεχε και κανένας απολύτως σχετικός λόγος. Και πέραν αυτού καμία άλλη επικοινωνία δεν υπήρξε.Τέτοιου είδους δήθεν «συμφωνίες» για επίσημα κρατικά έγγραφα, είναι απολύτως αδιανόητες.Και η νέα ανακοίνωση της ΕΠΟ:Η Ομοσπονδία επιμένει σε ό,τι ανακοίνωσε προ ολίγου με αφορμή τη δημοσιοποίηση επιστολής του κ. Ανδριανού και παρότι ο Υφυπουργός ήταν ήδη ενήμερος ότι δεν υφίστατο κανένα ζήτημα λήψης φορολογικής ενημερότητας από την ΕΠΟ.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι έχουν αρθεί όλα τα “εμπόδια”, το μοναδικό ζήτημα που υφίσταται είναι η εκταμίευση της επιχορήγησης προς τα σωματεία και τις Ε.Π.Σ.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα