Η κρίση «γεννά» υπογεννητικότητα!

Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας που αποτελεί «πονοκέφαλο» για την Ελλάδα αυξήθηκε ακόμα περισσότερο καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο πληθυσμός μειώθηκε μόνο για το 2013 κατά 17.660 άτομα.

Τι και αν οι γάμοι την ίδια χρονιά σημείωσαν μια μικρή αύξηση, ο πληθυσμός  τα τελευταία τρία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 έως και το 2013 μειώθηκε κατά 38.628 άτομα. Μάλιστα, την περασμένη χρονιά, ο δείκτης γεννητικότητας ήταν 8,6 ενώ ο δείκτης θνησιμότητας έφτασε στο 10,2.

Όσο για το τι συμβαίνει σε άλλες γειτονικές (και μη) χώρες, η ίδια έρευνα έδειξε ότι στην Τουρκία ο δείκτης γεννητικότητας το 2013 ήταν 16,9 και θνησιμότητας μόλις 4,9. Υψηλό δείκτη γεννητικότητας και χαμηλό θνησιμότητας αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ανάμεσά τους η Αλβανία που είχε γεννητικότητα 12,3 και θνησιμότητα 7,1), τα Σκόπια με γεννητικότητα 11,2 και θνησιμότητα 9,3 καθώς και η Ισπανία με γεννητικότητα 9,1 έναντι 8,3 θνησιμότητας. Αντίθετα, φαινόμενο μειωμένης γεννητικότητας και υψηλής θνησιμότητας παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία με 9,2 γεννητικότητα και 14,4 θνησιμότητα, η Ιταλία με γεννητικότητα 8,5 και θνησιμότητα 10  και η Πορτογαλία με ποσοστά 7,9 και 10,2 αντίστοιχα.

Διαβάστε τα στοιχεία της έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση πληθυσμού για το 2013:

Γεννήσεις

«Οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2013, ανήλθαν σε 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το 2012, που είχαν ανέλθει σε 100.371 άτομα (51.654 αγόρια και 48.717 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2013 ανήλθαν σε 376, μειωμένες κατά 15,7% σε σχέση με το 2012 που είχαν ανέλθει σε 446.

Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 80.940 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 85,98%) και 13.194 από αλλοδαπές (ποσοστό 14,02%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2012 ήταν 84.851 (ποσοστό 84,54%) από Ελληνίδες μητέρες και 15.520 (ποσοστό 15,46%) από αλλοδαπές.

Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31,85 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2012, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 31,57 έτη. Οι γεννήσεις εκτός γάμου σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων), από 7.640 (ποσοστό 7,6% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2012.

Θάνατοι

Οι θάνατοι παρουσίασαν μείωση κατά 4,15% και ανήλθαν σε 111.794 άτομα, (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) έναντι 116.670 ατόμων (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) που ήταν το 2012. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο, ανήλθε στα 75,25 έτη για τους άνδρες και 80,85 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2012 (για τις άντρες το 2012 ήταν 74,79 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,64 έτη).

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 2,91 το 2012, αυξήθηκε στο 3,69 κατά το 2013. Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) αυξήθηκε στο 2,63 από 1,89 το 2012 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) αυξήθηκε στο 5,79 από 5,64 το 2012. Αναλυτικά, σε σύνολο 347 θανάτων βρεφών, τα 76 ήταν μικρότερα της μιας ημέρας και 248 ήταν μικρότερα του ενός μηνός.

Γάμοι – σύμφωνα συμβίωσης

Οι γάμοι ανήλθαν σε 51.256, έναντι 49.710 το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 3,11%. Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περίπου ίσοι με τους θρησκευτικούς. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 51.256 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 25.624 και οι πολιτικοί 25.632. Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο, ήταν 29,9 έτη, ενώ το 2012 ήταν 29,6. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών ήταν 32,7 έτη, ενώ το 2012 ήταν 32,5. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των 51.256 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο ήταν 45.300, ενώ οι άντρες ήταν 44.807.

Τέλος, τα Σύμφωνα Συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 85,03% σε σχέση με το 2012. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2013, τα Σύμφωνα Συμβίωσης ανέρχονται σε 161, 180, 185, 314 και 581 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 1.421 σύμφωνα Συμβίωσης στο σύνολο της χώρας».

Διαβάστε επίσης