Η ώρα της λυπητερής για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες

Η ώρα της λυπητερής έφτασε για 1,4 εκατεπαγγελματίες αφού ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 στον ΕΦΚΑ.

Η ανάρτηση θα γίνει σε δύο μεγάλες δόσεις. Στην πρώτη δόση –που είναι και η μεγαλύτερη- συμπεριλαμβάνονται τα σημειώματα όσον έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του επιτηδευματία.

Πρόκειται για περίπου 1,1 εκατομμύριο άτομα. Περίπου 250-300 χιλιάδες έχουν διπλή ιδιότητα –και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες- και γι’ αυτό το λόγο θα χρειαστεί να περιμένουν μερικά 24ωρα ακόμη μέχρι να παραλάβουν το εκκαθαριστικό.

Τα εκκαθαριστικά ειδοποιητήρια τα οποία φέρουν τον τίτλο «ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017» ενσωματώνουν, όπως θα διαπιστώσουν οι επαγγελματίες αν πληκτρολογήσουν τους κωδικούς τους στον ΕΦΚΑ (σ.σ είναι οι κωδικοί του taxisnetσυν τον ΑΜΚΑ).

Το εκκαθαριστικό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Το δοσολόγιο. Για όσους είχαν αύξηση κερδών το 2016 συγκριτικά με το 2015, προκύπτει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ενώ το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις ως εξής:

a. Η 1η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως 31/05

b. Η δεύτερη δόση έως 29/06

c. Η 3η δόση έως 31/07

d. Η 4η δόση έως 31/08

e. Η 5η δόση έως 28/09

Εννοείται ότι για όλους αυτούς τους μήνες (αρχής γενομένης από το τέλος Μαρτίου) οι επαγγελματίες που τόλμησαν να είχαν αύξηση κερδών το 2016 θα πληρώνουν δύο εκκαθαριστικά δηλαδή και τις τρέχουσες εισφορές και τη δόση των αναδρομικών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά, τα ποσά που έχουν καταλογιστεί αποτελούν εκκαθάριση και όχι προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, σε περίπτωση που οι δόσεις δεν καταβάλλονται στην ώρα τους, θα επιβάλλονται προσαυξήσεις.

2. Για όσους παρουσίασαν μείωση κερδών το 2016 συγκριτικά με το 2015, μπορεί να προκύψει και ποσό προς επιστροφή. Αυτό θα συμβεί βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλλει κανονικά τις εισφορές του μέσα στο 2017 οι οποίες και υπολογίστηκαν με βάση τα κέρδη του 2016.

Το ποσό της επιστροφής ο ασφαλισμένος θα μπορεί είτε να το εισπράξει εφάπαξ είτε να το αφήσει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, θα παραλάβουν ένα μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα καθώς λόγω των μικρών κερδών που εμφανίζουν παραδοσιακά στην εφορία, το ποσό της ελάχιστης καταβολής των 168 ευρώ που έχουν πληρώσει (όσοι το έχουν πληρώσει) μέσα στο 2017 θα φανεί αρκετό ακόμη και αν υπήρχε μια μικρομεταβολή στη δήλωση του 2017 με τα εισοδήματα του 2016.

Όσοι το 2016 εμφάνισαν κέρδη κάτω των 7032 ευρώ ετησίως, δεν πρόκειται να δουν καμία μεταβολή στο εκκαθαριστικό σημείωμα που αναρτήθηκε χθες.

Διαβάστε επίσης