«Η υπόθεση που αφορά την ανήλικη Μαρία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση»

Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο θέμα των δηλώσεων ανηλίκων παιδιών στα ληξιαρχεία με απλές υπεύθυνες δηλώσεις προκάλεσε η αποκάλυψη της υπόθεσης της μικρής Μαρίας. Με κατεπείγουσα παραγγελία της η Εισαγγελέας Ευτέρπη Κουτζαμάνη ζητεί από όλες τις εισαγγελίες της χώρας:

1. Να εντοπίσουν στα ληξιαρχεία όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις για τη γέννηση παιδιών μετά το 2008 και να διαπιστώσουν αν αυτές έγιναν με νόμιμα στοιχεία ή με ψευδή.

2. Αν προκύψουν ψευδείς δηλώσεις να διαπιστώσουν αν από αυτές προκύπτουν αδικήματα όπως εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, παράνομες υιοθεσίες ή παράνομη είσπραξη επιδομάτων.

3. Να προχωρήσουν άμεσα σε επιθεώρηση όλων των ληξιαρχικών βιβλίων από το 2008 και μετά για να διαπιστώσουν τυχόν έκνομες δραστηριότητες, ακόμη και από την πλευρά των δημοτικών αρχών. Χαρακτηριστικό είναι ότι το εισαγγελικό έγγραφο θεωρεί πως η περίπτωση της Μαρίας δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση αλλά μπορεί και να ενέχει στοιχεία δράσης κυκλώματος εμπορίας ή αρπαγής παιδιών και αναφέρει χαρακτηριστικά: “Τούτο οφείλεται, πιθανώς, στο γεγονός της ευχέρειας που έχει δώσει ο νομοθέτης να καταχωρούνται γεννήσεις παιδιών και με υπεύθυνες δηλώσεις.”

Η παραγγελία της η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου:

«Από δημοσιεύματα του τύπου προκύπτει ότι η υπόθεση που αφορά την ανήλικη Μαρία (σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις), δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ενδέχεται να έχει λάβει χώρα και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας. Τούτο οφείλεται, πιθανώς, στο γεγονός της ευχέρειας που έχει δώσει ο νομοθέτης να καταχωρούνται γεννήσεις παιδιών και με υπεύθυνες δηλώσεις.

Ενόψει τούτων, παρακαλούμε, να ενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προσωπικώς ή δια τινος των Εισαγγελέων ή Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών της υπηρεσίας σας, με αναζήτηση κατ’ αρχάς στοιχείων από τα κατά τόπους Ληξιαρχεία, προκειμένου να διακριβωθεί αν έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών με βάση απλώς υπεύθυνες δηλώσεις, αρχικά κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως και σήμερα και σε καταφατική περίπτωση να ερευνήσετε περαιτέρω την αλήθεια του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών, εφόσον δε διακριβωθεί, ότι δεν είναι αληθείς, να ενεργήσετε τα νόμιμα, γνωρίζοντας και σ’ εμάς τα αποτελέσματα των ερευνών σας.

Θα ήταν χρήσιμο να ερευνήσετε σε σχέση προς τα παιδιά, για τα οποία συντάχθηκαν ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεώς τους με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, αν έχουν τελεσθεί περαιτέρω αξιόποινες πράξεις, όπως εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), αρπαγή ανηλίκων (324 ΠΚ), παράνομες υιοθεσίες (άρθρο 10 παρ. 2-3 Ν. 2447/96) κλπ ή έχουν χρησιμοποιηθεί οι συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις για παράνομη είσπραξη επιδομάτων.

Επίσης, παρακαλούμε, να ενεργήσετε, κατ΄άρθρο 7 παραγρ. 5 σε συνδ. με 1 Ν. 344/1976 επείγουσα έκτακτη επιθεώρηση των Ληξιαρχικών Βιβλίων Γεννήσεων των Ληξιαρχείων της περιφέρειάς σας για πράξεις, που καταχωρήθηκαν με υπεύθυνες δηλώσεις, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2008 έως και σήμερα και να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα των ενεργειών σας».

Διαβάστε επίσης